Kitap tasarımı ve tipografi üzerine tüm bilgileri içeren, tipografinin tek kitabı diyebileceğim bir kitap. Uzun süreler okunması için yazı tasarlamayı bu kitaptan öğrendim.