Veri yapısını (Model) ve veriyi tutan Store objesini oluşturup içindeki veriyi liste olarak gösteriyoruz.