SwiftUI ile iOS Geliştirme

09: Edit Mode, Delete, Move, ActionSheet

Yukarıya koyduğumuz Edit butonu ile listedeki elemanları silme ve yerlerini değiştirme aksiyonlarını ekliyoruz. Silme işleminden önce bir Action Sheet çıkartarak, kullanıcının onayını alıyoruz.

08: Dinamik Listeler, ForEach, ObservableObject

Veriyi tutan GameStore objesi ile liste arasında dinamik bir haberleşme sistemi kuruyoruz ve üst tarafa koyduğumuz Ekle butonu ile listeye yeni elemanlar ekleyebiliyoruz.

07: Listeler ve Veri Yapısı (Model)

Veri yapısını (Model) ve veriyi tutan Store objesini oluşturup içindeki veriyi liste olarak gösteriyoruz.

06: Animasyon Temelleri

Uygulamaya basit animasyonlar ekliyoruz ve SwiftUI'da animasyonların çalışma prensibini inceliyoruz.

05: Internationalization & Localization

Uygulamamızı dil değişimlerine uygun hale getirip Türkçe dil desteği ekliyoruz.

04: TabView, SF Symbols, Safe Area, Harita

Sıcaklık çeviricisi ekranınına Tab Bar kullanarak bir harita arayüzü ekledik. SF Symbols ile ikon eklemeyi, ve Apple'ın arayüz katmanını ekranın görünür kısmıyla sınırlaması olan Safe Area kavramını inceledik.

03: Sıcaklık Çevirici ile Başlıyoruz

SwiftUI ile 3-4 bölüm boyunca sürekli eklemeler yapacağımız Dünya Gezgini uygulamasına başlıyoruz. Bu videoda uygulamamızın ilk kısmı olan sıcaklık çevirici kısmını tamamlıyoruz.

02: Swift Programlama Diline Giriş

Swift programlama diline giriş yaparak devam ediyoruz.

01B: Uygulama İkonu & Seri Hakkında Planlar

İlk videoda eksik bıraktığım bir kısmı bonus bölümle tamamladım ve seri hakkında genel planlamadan bahsettim.

01: Xcode ve İlk Uygulama

Kanalın ilk serisine hoş geldiniz! Serinin ilk bölümünde Apple'ın Xcode geliştirici ortamını tanıyor ve ilk SwiftUI uygulamamızı geliştiriyoruz.

SwiftUI'a Derin Bakış

01: Layout Temelleri

Bu seride SwiftUI'ın nasıl çalıştığına dair derin bakışlar ve deneyler yapıyoruz. İlk bölümde bir arayüz elemanının boyutuna nasıl karar verildiğini inceledik.